Model molekul Buckminsterfullerene 3D (max)

3D Model » Model Sains dan Teknologi 3D » Mikrobiologi » Molekul Buckminsterfullerene

Model 3D oleh SE

Model molekul Buckminsterfullerene 3D dalam max Render: X-ray 1.50 sp2
Semua bahan, peta, peta dan tekstur hdri dimasukkan


Fail Sampel yang tersedia untuk muat turun

$18.00
Keselamatan kad
Format Penghantaran: Muat Turun sahaja!

Sumber Sumber 3D Format Fail Model

spesifikasi

  • Vertices: 9745
  • Poligon: 19232
  • geometri: poligon
  • animasi: Tidak
  • bahan: Ya
  • Rigged: Tidak
  • Tekstur: Ya
  • Format fail: Fail Studio Max 3D (.max)
  • Plugin: V-Ray
  • NID: 27606
ID model 3D: 194716

Diterbitkan pada: Disember 15, 2011
Artis 3D: SE