Capaian Luar Dasar

Capaian Luar Dasar

Laman web kami dan blogs mengandungi pautan hiperteks ke laman web dan maklumat lain yang dibuat dan dikendalikan oleh individu dan organisasi lain. Pautan ini hanya disediakan untuk kemudahan anda. Kami tidak mengawal atau menjamin ketepatan, kesempurnaan, relevan, atau ketepatan masa apa-apa maklumat atau dasar privasi yang dipaparkan di laman web yang dipautkan ini. Anda harus tahu bahawa laman web ini boleh mengesan tabiat tontonan pengunjung.

Kecuali dinyatakan dengan jelas oleh kami, hyperlink kepada item tertentu tidak mencerminkan kepentingan mereka, dan bukan merupakan pengesahan individu atau organisasi yang menaja laman web, pandangan yang dinyatakan di laman web, atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di laman web.

Kami membenarkan pautan ke laman web kami jika mereka tidak menyertakan sokongan, atau gabungan dengan, laman web kami.

Kami menyemak laman web kami secara berkala untuk pautan yang rosak atau tidak tepat. Mana-mana dan semua pautan boleh diposkan, diubah, atau dikeluarkan pada bila-bila masa. Untuk melaporkan masalah dengan pautan di laman web kami, atau untuk maklumat lanjut mengenai dasar ini, sila hantar e-mel untuk menyokong [at]flatpyramid. Com.