Adakah saya longgar Hak Cipta Produk Saya Selepas Ia Telah Dijual?

Adakah saya longgar Hak Cipta Produk Saya Selepas Ia Telah Dijual?

Tidak. Anda mengekalkan hak cipta anda kecuali dinyatakan sebaliknya. Apa yang sebenarnya anda jual ialah lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindahmilik yang diberikan kepada Pelanggan yang membeli produk anda. Sila lihat Lesen Pengguna Akhir & Perjanjian Keahlian untuk maklumat lanjut.