CAD 3d model

3D Model » CAD 3d model

Pameran kesemua keputusan 2

Platform CAD digunakan apabila bekerja dengan lukisan, carta dan senarai yang berkaitan dengan reka bentuk pembinaan dan reka bentuk. Pembangunan dalam bentuk elektronik membolehkan anda membuat pengeditan yang tidak akan menjejaskan susun atur, kerana hanya pilihan terakhir yang dapat dilihat ketika mencetak. Kelebihannya adalah peningkatan produktiviti, kerana walaupun terdapat kerja automatik, seseorang dapat melakukan langkah seterusnya, mempercepat waktu tugas. Kualiti carta, dokumen dan model yang maju adalah tinggi, kerana proses pelaksanaan automatik telah berulang kali disempurnakan oleh pakar yang berpengalaman.

Terdapat banyak model 3D yang berbeza dalam format fail CAD pada Flatpyramid, terutama di kalangan model seni bina.