Model 3D Tentera yang lain

3D Model » Model 3D Ketenteraan » Tentera yang lain

Pameran kesemua keputusan 5

Model 3D Ketenteraan lain pada Flatpyramid.

Tentera adalah konsep kolektif, yang difahami sebagai keseluruhan cara pemaksaan bersenjata, yang tersedia untuk negara dan subjek politik antarabangsa untuk merealisasikan matlamat politik asing dan domestik mereka.

Dalam erti kata yang luas, kuasa ketenteraan adalah keupayaan subjek hubungan antarabangsa untuk mempengaruhi mata pelajaran lain dan keadaan antarabangsa dengan menunjukkan keupayaan ketenteraan mereka (tidak langsung) atau menggunakan senjata mereka cara keganasan bersenjata. Ia boleh digunakan untuk melindungi masyarakat (rakyat, negara, dll) dan untuk melaksanakan kehendak politiknya di luar; kedua-duanya dalam bentuk penglibatan langsung dan dalam bentuk ancaman yang berpotensi.

Angkatan tentera menyatukan pasukan bersenjata, badan negara lain dan pertubuhan tentera yang dicipta oleh kerajaan atau parti politik dan pergerakan sosial. Mengumpul sepenuhnya potensi politik, ekonomi, teknikal, sosial dan rohani negara, ia mewakili sistem yang berstruktur yang kompleks di mana organisasi ketenteraan dan institusi negara memainkan peranan hubungan pengikat.

Other Military 3D models file formats: 3ds max x lwo ma mb obj