Apartments 3D Models

3D Model » Model 3D Senibina » Ruangan » Apartments

Tiada produk yang sesuai dengan pilihan anda.

Model 3D Apartments pada Flatpyramid.

Pangsapuri - bilik atau bilik berasingan di rumah (apartmen).

Di Eropah, istilah ini termasuk satu atau lebih bilik untuk sewa atau pembelian.

Dalam pasaran perkhidmatan hartanah dan hotel untuk bangunan pangsapuri, nama apartmen-hotel telah terjebak. Apartment-hotel adalah kompleks jenis bilik apartmen dengan kemungkinan menyewa dan pelbagai perkhidmatan hotel. Biasanya, pangsapuri ini dilengkapi dengan dapur dan bilik mandi.

Salah satu perbezaan antara apartmen adalah dengan tidak adanya kemungkinan untuk mengeluarkan pendaftaran di tempat kediaman. Perbezaan lain ialah kos menjalankan kos. Oleh kerana mereka tidak berkaitan secara rasmi dengan perumahan, kadar utiliti akan dikira sebagai premis komersial.